china dolls.


lane crawford f/w 11.

modelled by liu wen, shu pei, ming xi, fei fei sun, xiao wen ju.

1 comment: